Získali sme skúsenosti v rámci medzinárodného projektu

SČK Územný spolok Orava  participoval na mikroprojekte v rámci ktorého  si zvyšovali svoju odbornú úroveň  zamestnanci  sociálnych služieb zo Slovenska a Poľska. Projekt sa realizoval    na základe aktivity Centra sociálnych služieb Orava Tvrdošín, ktorý bol jedným z partnerov projektu. SČK Územný spolok Orava  po absolvovaní verejnej súťaže  odborne lektorsky zastrešil  2 témy, a to: Komunikácia v opatrovateľstve a Práca s klientom a prevencia v opatrovateľskej službe.   Prvú tému lektor aj účastníci absolvovali  dištančne on line formou. Druhá téma  bola zameraná o.i. aj na poskytovanie prvej pomoci. Tu organizátori s lektorom zvolili kombinovanú formu  prezenčnej a dištančnej formy tak, že lektorka  pracovala prezenčne len s malým počtom účastníkov, čo sa cez kameru prenášalo ostatným účastníkom kurzu, ktorí to sledovali  on line. Sme radi, že sme mohli  zapojením sa do uvedeného projektu získať a rozvinúť spoluprácu s partnermi projektu, ale aj získať  nové zručnosti a skúsenosti  v oblasti  foriem lektorskej práce.

PhDr. Zuzana Kršková

SČK ÚzS Orava Dolný Kubín

Ďalšie články