Cezhraničná spolupráca Červeného kríža: Inovatívna prax v rámci projektu

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda a Maďarský Červený kríž Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy sú vo vzájomnom cezhraničnom vzťahu. Spoločným cieľom je zomknutie sa oboch organizácií. Príležitostne sa plánuje vzájomná spolupráca, zároveň je vedenie oboch organizácií otvorené novým možnostiam. Všetky ciele plánujú zrealizovať v rámci spoločného projektu. 


Za vzájomný, úzky cezhraničný vzťah oboch organizácií, Maďarského Červeného kríža Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v a Slovenského Červeného kríža, územného spolku Dunajská Streda vďačíme práve tomuto projektu. Táto spolupráca je profesionálna, zároveň však aj priateľská.  Účastníci počas spoločných výmien názorov, ako aj počas odborných prezentácií a svojím prístupom počas praxe dokázali, že budú schopní čeliť vzniknutým výzvam aj v krízových situáciách. 

Prvá teoretická a praktická časť projektu sa uskutočnila v termíne medzi 2.-4. júnom 2021 v Hoteli Orchidea, v Maďarskom meste Lipót (miesto: 9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.). Po prednáškach bohatých na nové poznatky nasledovala krátka praktická časť. Teoretický a praktický výcvik prvej pomoci pozostával zo 6-hodinového teoretického psycho – sociálneho školenia a následného 8-hodinového teoretického tréningu práce operatívnej komisie. Účastníci školenia sa v lete 2021 zúčastnia na Slovensku, v Gabčíkove na organizovanom cvičení protipovodňovej ochrany pre zvládanie krízových situácií. Následne na konferencii v auguste zosumarizujú výsledky svojej dovtedajšej spolupráce, naplánujú ďalšiu spoločnú prácu a nasledujúcu prax. Plánovaný termín školenia je od 30. júna 2021 do 2. júla 2021.    

Ďalšie články