Cezhraničná spolupráca Červeného kríža: Vzdelávacia odborná prax v Gabčíkove pre Červený kríž.

Pre účastníkov bolo nachystané veľké množstvo programov, rôznorodé veselé a vzrušujúce
činnosti, ako aj menší výlet v malebnom prostredí. Členovia Slovenského Červeného kríža,
územný spolok Dunajská Streda a Červený kríž Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v
Maďarsku pricestovali do tohto mestečka na Žitnom Ostrove, s cieľom upevnenia
vzájomných vzťahov.


Profesionálnych dní, ktoré sa konali medzi 30. júnom a 2 júlom sa zúčastnili členovia ako
maďarského, tak aj slovenského Červeného kríža. Boli veľmi radi, že sa toto stretnutie mohlo
zrealizovať, nakoľko si mohli aj v praxi vyskúšať teoretické poznatky, ktoré si osvojili
v Lipóte. Bolo to potrebné aj toho dôvodu, že v obidvoch týchto oblastiach môže
kedykoľvek nastať riziko vzniku záplav, resp. nebezpečenstvo spôsobené koronavírusmi.
Vďaka tomuto praktickému cvičeniu budú vedieť členovia oboch strán čeliť všetkým
výzvam.


Na brehu rieky v Gabčíkove pripravili členovia tímu pre zvládanie krízových situácií spolu
s vedením slovenského Červeného kríža niekoľko „reálne vyzerajúcich zranení“. Vopred
určené tímy Červeného kríža sa nápomocne a s maximálnou pripravenosťou ponáhľali na
zvládnutie aktuálnej situácie. Z pohľadu vedúcich a podľa ich názorov neexistujú žiadne
dôvody na sťažnosť. „Som pyšná na všetkých účastníkov, pretože bez problémov vyriešili
úlohy, ba čo viac, dokázali zvládnuť aj spontánne situácie“, vyjadrila svoje pocity pani Dagmar Nagyová, poverená vedením územného spolku červeného kríža v Dunajskej Strede.


Spomedzi členov slovenského Červeného kríža viacerí prezradili nášmu spravodajskému
portálu, že už veľmi očakávali túto praktickú časť. Školenie v Maďarsku vo veľkej miere
vzbudilo ich záujem. „ Je skvelé, že tu môžeme byť“, vyjadril sa jeden z účastníkov.


Okrem protipovodňovej situácie došlo aj ku vzniku požiaru, k čomu bol potrebný aj zásah
hasičov. Samozrejme popri ošetrovaní rán bolo vykonané aj komplexné vyšetrenie každého
jedného zraneného.


Zahájenia sa zúčastnil medzi inými aj pán Iván Fenes, primátor mesta Gabčíkova, poslanec
samosprávneho kraja a zároveň okresný predseda dobrovoľných hasičov, ako aj Jenő Czajlik,
okresný riaditeľ dobrovoľných hasičov. Iván Fenes s radosťou skonštatoval, že sa práve
prednedávnom zhovárali výhodách cezhraničnej spolupráce. Povedal, že si váži činnosť
Červeného kríža a oceňuje obetavú aktivitu jej členov. 


Szilvia Kún, riaditeľka Červeného kríža Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v Maďarsku sa
v posledný deň praktického školenia vyjadrila v tom zmysle, že po takomto spoločne
strávenom čase bude nasledovať plačlivá rozlúčka. Ako uviedla, verí, že poznatky
nadobudnuté počas školenia aj počas praktického výcviku budú pre všetkých prínosom.

Počas väčších a menších výletov si členovia Červeného kríža obhliadli zaujímavé
pamätihodnosti mesta Gabčíkovo, zároveň sa oboznámili aj s činnosťou miestnej služby pre
krízové situácie a navštívili aj vodné dielo Gabčíkovo. Každý si užíval a oceňoval takýto
spôsob relaxu.


Pani Dagmar Nagyová zhrnula tieto školenia ako veľmi prínosné a hodnotila ich veľmi pozitívne.
Vyjadrila nádej, že tieto dobré vzťahy zostanú zachované aj v budúcnosti a vzájomná
spolupráca sa bude čoraz viac upevňovať. Skonštatovala, že bude vzájomnú spoluprácu
naďalej podporovať, pretože takéto vzťahy sú veľmi potrebné.
Na vzdelávacej odbornej praxi v Gabčíkove sa cítili všetci veľmi dobre. Účastníci veria, že
a čoskoro všetci opäť zídu.

Ďalšie články