Darovanie krvi

DAROVANIE KRVI

Kto môže darovať krv? 
Každý zdravý človek, ktorý má viac ako 50 kg, vo veku od 18 do 60 rokov, pri opakovanom darovaní do 65 rokov.

Ako často môžem darovať krv?
Muži môžu darovať krv maximálne 4x do roka, každé 3 mesiace a ženy maximálne 3x do roka, každé štyri mesiace.

Ako prebieha odber?
Darca má prísť oddýchnutý, mal by užiť pred darovaním dostatok tekutín a ľahké raňajky, pred odberom sa musí darca zaregistrovať a musí mať pri sebe osobné doklady, pri vypísaní dokladov vám pomôžu dobrovoľníci SĆK aj v prípade, že vám vzniká nárok na ocenenie plaketou za 10 a viac násobné bezpríspevkové darovanie krvi.

V Dunajskej Strede krv môžete darovať v HTO na Veľkoblahovskej ul. v NsP (1. poschodie), každý utorok, stredu od 7:00 do 11:00 a piatok od 7:00 do 10:00.

O darovaní krvi, legislatíve, oceňovaní, projekte Mojakrvnaskupina.sk sa dočítate na tematickom webe Slovenského Červeného kríža

DARUJKRV.REDCROSS.SK