Kurz prvej pomoci – 8 hodinový

8 hodinový kurz prvej pomoci určený pre:

  • žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov (podľa Vyhláška MZ SR č.28/2008),
  • firmy a podniky (BOZP, Zákon č.124/2006),
  • širokú verejnosť (mamičky s deťmi a podobne).

Kurz prispôsobíme požiadavkám objednávateľa. Získate Potvrdenie o absolvovaní kurzu.
 

16 hodinový kurz prvej pomoci s Európskym certifikátom
 

33 hodinový kurz prvej pomoci s Európskym certifikátom 
 

Kurz prvej pomoci prostredníctvom Krajiny záchrancov
Skrátený praktický kurz prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 14,90 € môže absolvovať iba úspešný absolvent e-learningu a držiteľ certifikátu, ktorý sa certifikátom pri platbe preukáže. E-learning je možné absolvovať na www.prvapomoc.sk.