Cezhraničná spolupráca Červeného kríža!: Záverečná konferencia o odbornej spolupráci

Projekt končí záverečnou konferenciou. To sa uskutoční 6. augusta v Dunajskej Strede na Slovensku. Tu sa stretnú niektorí členovia dvoch Červených krížov. Na prvom mieste budú zhrnuté a analyzované výsledky a skúsenosti zo spolupráce. Na záverečnej konferencii budú diskutovať aj o ďalších cieľoch a spolupráce medzi týmito dvoma organizáciami.

Ďalšie články