2% z dane

Darujte 2% z dane

Aj v tomto roku Vám bude umožnené rozhodnúť o tom, komu poskytnete 2% zo svojich daní. Radi by sme Vás pri Vašom rozhodovaní uistili, že naďalej pracujeme na aktivitách v prospech humanity sociálnych a zdravotných úloh. Všetku našu činnosť môžeme robiť len vďaka Vašej podpore.

Pomôžte nám plniť výchovno – vzdelávacie, humanitárne, sociálne a zdravotné úlohy. Podeľte sa s nami o Vaše 2 % a pomôžte nám pomáhať.

Ď A K U J E M E!
 
Ako poukázať 2%

Dôležité termíny:
do 31. marca (príslušného roku) – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla (príslušného roku) – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla (príslušného roku) pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Budeme vďační ak budete informovať o možnosti venovať 2 % dane v prospech Slovenského Červeného kríža aj Vašich priateľov,  kolegov v práci,  či príbuzných a známych.

Naše identifikačné údaje:

IČO: 00415952
Právna forma: Slovenský Červený kríž
Obchodné meno (názov): Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta
Sídlo: Bratislavská 1458/71, 924 01  Galanta
 

Ď A K U J E M E!