Červený kríž

Červený kríž je humanitárne hnutie v podobe medzinárodnej neziskovej organizácie. Plný názov je Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca, známy je aj termín Medzinárodný Červený kríž. Je tvorený Medzinárodným výborom Červeného kríža (The International Committee of the Red Cross, ICRC), Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) a národnými spoločnosťami. Zaoberá sa poskytovaním humanitárnej pomoci a lekárskej starostlivosti v oblastiach, kde je to potrebné, napr. vojnové konflikty, prírodné katastrofy, boj s chudobou atď. Jeho heslom je „Inter arma caritas“ (Milosrdenstvo medzi zbraňami) a „Per humanitatem ad pacem“ (Humanitou k mieru). Červený kríž pôsobí v 189 štátoch sveta, hlavné sídlo je vo švajčiarskej Ženeve. Červený kríž sa snaží rešpektovať aj niektoré náboženské odlišnosti sveta, a preto národné spoločnosti v moslimskom svete používajú názov a znak Červený polmesiac.