Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Galanta

Bratislavská 1458/71
924 00 Galanta

IČO: 00415952
DIČ: 2021197497
IBAN: SK16 0200 0000 0000 0153 3132

Napíšte nám

Spolky