Testovanie na ochorenie COVID-19

Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta sa zúčastnil celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v Centre pre deti a rodiny v Seredi.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave aj priebehu celej akcie podieľali, rovnako aj všetkým ostatným členom, spolupracovníkom a podporovateľom Červeného kríža, ktorí sa vo svojich obciach, prípadne zamestnaniach zúčastnili a pomohli s testovaním.