Znak

V roku 1863 bol na medzinárodnej konferencii prijatý Červený kríž na bielom poli ako rozpoznávajúci znak spoločností, ktoré poskytujú pomoc raneným vojakom. Znak bol vytvorený výmenou farieb vlajky Švajčiarska. Členovia konferencie ho zvolili ako znak vďaky vláde neutrálneho Švajčiarska. V roku 1864 uznala Červený kríž diplomatická konferencia ako rozoznávací znak zdravotníckych služieb armád a prijatím 1. ženevského dohovoru podliehalo jeho zneužitie sankciám podľa medzinárodného humanitárneho práva. V roku 1876, počas tzv. východnej vojny, ktorá zúrila na Balkáne, sa Osmanská ríša rozhodla používať Červený polmesiac na bielom poli ako ochranný znak svojich zdravotníkov. Tento príklad nasledovali aj iné krajiny vyznávajúce islam. V roku 1929 sa na diplomatickej konferencii oficiálne prijali dva nové rozoznávacie znaky zdravotníckych služieb a oddielov a to Červený polmesiac a Červený lev a slnko, znak Iránu, upravené v 1. ženevskom dohovore. Islamská republika Irán sa v roku 1980 vzdala svojho znaku a prijala za svoj znak Červeného polmesiaca. Izraelská spoločnosť Medzinárodného červeného kríža sa volá Magen David Adom (Červený Dávidov štít). Aby mohla byť izraelská zdravotnícka služba prijatá do medzinárodnej organizácie, bol ustanovený kompromisný ochranný symbol, Červený kryštál.