Daruj krv jen jako

Účasť zástupcov Slovenského Červeného kríža na projekte v Českej republike