Dobrovoľnícka pomoc v Rakúsku

Dobrovoľníci SČK pomáhajú Rakúskemu Červenému krížu v migračnom tábore v Nickelsdorfe