Krajina záchrancov

Ukážky prvej pomoci v rámci tlačovej konferencie k predstaveniu novej mobilnej aplikácie.
Slovenský Červený kríž je partnerom projektu Krajina záchrancov.
www.prvapomoc.sk