Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2017

Celoslovenská súťaž zachytená okom fotografky – Natalie Vesma