Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka – výber

Fotky z predchádzajúcich ročníkov Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka