Prázdninová kvapka krvi 2010 v Košiciach

Odber krvi počas kampane Prázdninová kvapka krvi 2010 na kúpalisku.