Príbeh pani Michaely Muchovej

Michaela Muchová je v súčasnosti študentkou všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského. Miška je hrdou dobrovoľníčkou a v Mládeži Slovenského Červeného kríža sa venuje vzdelávaniu v oblasti prvej pomoci. Aj napriek jej mladému veku, zdravie ju už raz zradilo, a to pred piatimi rokmi. Na nevyhnutnú plánovanú operáciu potrebovala krv. Pani Adriana je darkyňou krvi. Darovanie krvi pre tých, ktorí ju potrebujú je pre ňu samozrejmosťou a vyzýva aj ostatných zapojiť sa do Valentínskej kvapky krvi.