Príhovor prezidenta SČK

Príhovor prezidenta SČK o našej práci a dôležitosti jej podpory nielen prostredníctvom 2%.