Študentská kvapka krvi 2010

Kampaň Slovenského Červeného kríža v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi