Študentská kvapka krvi 2011 – darovanie krvi na Obchodnej akadémii v Bratislave

19.10.2010 – Obchodná akadémia Bratislava