Študentská kvapka krvi 2012

Kampaň Slovenského Červeného kríža v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi