Svetový deň boja proti hladu 2010

Kampaň Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti hladu – 16. október