Svetový deň humanity 2010

Filmový projekt Svetový deň humanity 2010 vznikal počas 9 týždňov v 40 krajinách sveta s obmedzeným rozpočtom. Jeho cieľom je poukázať na naozaj obrovskú rozmanitosť miest, tvári a prezentovať úsilie humanitárnych pracovníkov v roku 2010.