Vyhodnotenie kampane Študentská kvapka krvi 2008

Tlačová konferencia