16-hodinový kurz prvej pomoci

Komu je kurz určený?

Kurz je určený pre širokú verejnosť. Pre každého, kto sa chce naučiť pomôcť a zachrániť ľudský život. Práve široká verejnosť, prichádza prvá do kontaktu s ľuďmi v núdzi. Preto je dôležité ovládať prvú pomoc.

Kapacita kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný. 

Obsahová náplň kurzu

Obsahom bude prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri úrazoch. Zručnosti obväzových techník, improvizované pomôcky a použitie lekárničky. Transport, polohovanie, fixácia raneného a  používanie AED prístroja (automatický defibrilátor).

Miesto konania

Územný spolok SČK Humenné, Námestie slobody 41 (za budovou DP)

Doba trvania

16 vyučovacích hodín (2 dni)

Na záver účastník dostane certifikát o absolvovaní kurzu.

Pre informácie o temínoch a prihlasovaní kontaktujte náš sekretariát na tel. čísle +421 911 557 635