16-hodinový kurz prvej pomoci

Komu je kurz určený?

Kurz je určený pre širokú verejnosť. Pre každého, kto sa chce naučiť pomôcť a zachrániť ľudský život. Práve široká verejnosť, prichádza prvá do kontaktu s ľuďmi v núdzi. Preto je dôležité ovládať prvú pomoc.

Kapacita kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný. 

Obsahová náplň kurzu

Obsahom bude prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, pri úrazoch. Zručnosti obväzových techník, improvizované pomôcky a použitie lekárničky. Transport, polohovanie, fixácia raneného a  používanie AED prístroja (automatický defibrilátor).

Miesto konania

ZPB Humenné, Kukorelliho 2315/60 (oproti mestskému úradu)

Doba trvania

16 vyučovacích hodín (2 dni)

Účastnícky poplatok

50€/ osoba

Prihlasovanie

Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailovej adresy: humenne@redcross.sk alebo telefonicky na čísle: +421 57/788 62 20.

Na záver účastník dostane certifikát o absolvovaní kurzu.