8-hodinový kurz prvej pomoci

Komu je kurz určený?

Kurz je určený pre širokú verejnosť. Pre každého, kto sa chce naučiť pomôcť a zachrániť ľudský život. Práve široká verejnosť, prichádza prvá do kontaktu s ľuďmi v núdzi. Preto je dôležité ovládať prvú pomoc. Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie (autoškoly) a pre firmy (zamestnanci a zamestnávatelia k BOZP).

Kapacita kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný. 

Obsahová náplň kurzu

V kurze o prvnej pomoci budú postupne predstavené dôležité témy, od základných princípov poskytovania prvej pomoci až po konkrétne techniky. Úvod do prvých zásad poskytovania prvej pomoci bude nasledovať, následne sa prejdeme k poskytovaniu pomoci pri život ohrozujúcich stavoch a náhlych stavoch. Rovnako budeme učení, ako reagovať na úrazy a správne používať obväzy, improvizované pomôcky a lekárničku. Kurz bude zakončený záverečnými skúškami, v rámci ktorých budú naše vedomosti a dovednosti overované teoreticky aj v praxi prostredníctvom cvičení.

Miesto konania

Územný spolok SČK Humenné, Námestie slobody 41 (za budovou DP)

Doba trvania

8 vyučovacích hodín (1 deň)

Na záver účastník dostane certifikát o absolvovaní kurzu.

Pre informácie o temínoch a prihlasovaní kontaktujte náš sekretariát na tel. čísle +421 911 557 635