Branný pretek 2017

Dnes organizovali naši priatelia, dobrovoľní hasiči súťaž, kde jedno zo stanovíšť mal pod palcom Červený kríž.

Dnes organizovali naši priatelia, dobrovoľní hasiči súťaž, kde jedno zo stanovíšť mal pod palcom Červený kríž.