Článok z redakcie ŽIVOT o našej práci.

Ukážka článku z redakcie Život.

Koncom februára 2016 navštívila naše mesto redaktorka časopisu Život, pani Marcela Fuknová. Pre obe strany to bol veľký zážitok a možnosť priblížiť našu prácu v teréne aj širšej verejnosti. Članok si môžete prečítať na priloženom link..

http://zivot.cas.sk/clanok/31383/smrt-kamaratky-sa-stala-pre-silviu-impulzom-zadarmo-vozi-ludi-do-nemocnice