Cyklické školenia nielen o prvej pomoci s mladými z Humenného

Cyklické školenia nielen o prvej pomoci s mladými z Humenného

Slovenský Červený kríž pravidelne organizuje stretnutia so študentmi humenských stredných škôl. Program stretnutí v mesačných intervaloch sa venuje prvej pomoci, histórii Červeného kríža, darcovstvu krvi, dobrovoľníctvu a pod.

Mesačne sa týchto stretnutí zučastňuje viac ako 50 študentov prvých a druhých ročníkov stredných škôl.

 

Tento program už niekoľko rokov podporujú:

Obchodná akadémia Humenné

Gymnázium arm. gen.Ludvika Svobodu  v Humennom

Hotelová akadémia v Humennom

SOŠ Technická Humenné

SOŚ Polytechnická Humenné

Stredná odborná škola v Humennom

SPSA EBG Humenné