Exkurzia žiakov ZŠ Dargovských hrdinov na Slovenskom Červenom kríži v Humennom

O činnosti na Červenom kríži v Humennom

Žiaci ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom, prišli na exkurziu k nám na Červený kríž. Bolo to milé stretnutie, plné otázok. Žiaci sa zaujímali najviac o prvú pomoc, darcovstvo krvi a dobrovoľníctvo. Ďakujeme za návštevu. Vítané sú všetkí základné školy.

http://www.redcross.sk//content/images/upload/image-1517236383-5a6f309fa8cc9.jpg