Harinek 2016

Harinek 2016

Nádherný zážitok, úžasná parta mladých dobrovoľníkov, ktorí sa popri svojej práci neváhali vrátiť domov a zúčastniť sa tak obrovsky náročnej súťaži v Snine. Patri im vďaka a veľké uznanie. Obhájili vlaňajšie miesto a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Veľká poklona patri usporiadateľom, pod vedením pani riaditeľky UzS SCK v Snine. Všetkým rozhodcom, maskérom, figurantom a mestu Snina, všetkým ľuďom, ktorí posledné 3 dni išli na 110 % . DAKUJEME z Humenného. Mame zážitok, ktorý nás bude zase dlho živiť, ktorý nám opäť ukázal, že naša práca ma obrovsky zmysel.