Humanitárna pomoc pre Žakovce

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné už tretím rokom po sebe navštívi so svojimi členmi a dobrovoľníkmi Žakovce.
Je už o nás známe, že našu činnosť stále viac smerujeme k ľuďom chorým a opusteným. Niekoľko tisíc ľudí, ktorým v našom okolí pomohol nejakým spôsobom.

Pod tatranským nebom, na mieste, kde kedysi stála opustená fara dnes môžete navštíviť veľkého človeka, ktorý sa dal na ťažkú cestu. Stal sa otcom 235 opusteným ľuďom, bezdomovcom, deťom z ulice a ústavov, slobodným matkám….. Miesto si tam našlo aj zopár našich krajanov.
Celý príbeh nám ochotne vyrozprával svojrázny katolícky kňaz, predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza Ing. Mgr. Marián KUFFA, Dr.h.c. 

Pôvodná myšlienka bola rekonštruovať starú faru na zariadenie pre telesne postihnutých, no po porade s odborníkmi sa rozhodli postaviť v záhrade novú budovu. Začali ju stavať v máji 1993, o šesť rokov neskôr tu našli útočisko a ubytovanie prví telesne postihnutí. V areáli inštitútu dnes nestojí len jedna budova, je ich tu niekoľko. Stavali sa ťažko, nepostavili ich profesionáli, ale jednoduchí ľudia, predovšetkým ľudia bez domova na čele s kňazom M. Kuffom. 

Ďakujeme miestnym spolkom SČK v Lackovciach, Kochanovciach, Mysline, Kamenici nad Cirochou, Hažíne nad Cirochou, Černine, Humennom, Jasenove, Modrej nad Cirochou a dobrovoľníčkam z Topoľovky, za pomoc pri organizovaní celej akcie.