Kontrola NKU na SČK ÚzS Humenné

Na územnom spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom, prebehla kontrola NKU SR

Výsledok kontroly bol kladný. Cely záznam z kontroly si môžete pozrieť na http://www.nku.gov.sk/expozitura-presov