MEMORIÁL FRANTIŠKA KARANDYŠOVSKÉHO 2017 v Humennom a naše ukážky prvej pomoci.

MEMORIÁL FRANTIŠKA KARANDYŠOVSKÉHO 2017 

Ukážky prvej pomoci naších mládežnikov.