Naši dobrovoľníci pre deti s hendikepom.

Zavítali sme medzi naše deti s hendikepom navštevujúcich Spojenú školu internátnu v Humennom – srdečne ďakujeme za pozvanie, a za možnosť predviesť aj tento rok základy prvej pomoci pre študentov tejto školy. Bol to neskutočný zážitok.