„Ochranárik očami detí 2015“.

 "Ochranárik očami detí 2015".

K príležitosti "Národného dňa 112" sa konala výstava prác na Okresnom úrade v Humennom – na Odbore krízového riadenia s témou "Ochranárik očami detí 2015" kde bol prizvaný aj Slovenský Červený kríž ÚzS Humenné.