Podpora : Prevádzky dispečingu tzv. Call centra Slovenského Červeného kríža

Nadácia Agroert finančne podporila ná projekt : Prevádzka dispečingu tzv. Call centra Slovenského Červeného kríža.

Srdečne ďakujeme.