Pomáhame potravinami 2017

Kaufland

Ďakujeme úctivo všetkým, ktorí sa zapojili do včerajšej celoslovenskej zbierky potravín v Kauflande. Zároveň ďakujeme dobrovoľníkom, našim zamestnancom, ale aj zamestnancom Kauflandu, no a v neposlednom rade Strednej zdravotníckej škole v Humennom, za ich čas, ktorí strávili s nami na pobočke. V humenskom Kauflande sme vyzbierali 14 nákupných vozíkov, ktoré budú postupne distribuované, na základe odporúčaní, do sociálne slabších rodín v našom regióne.