Príprava zdravotných batohov

Lekárničky
 

Dňa 13.9.2017 prebehla kontrola naších zdravotných batohov a ich následovné doplnenie, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou našej výbavy v teréne.
Čaká nás perná jeseň v podobe zdravotných dozorov, ukážok prvej pomoci a pod.

Kontrolu previedli členovia mládeže SČK v Humennom.