Šatstvo pretriedené.

http://humenne.redcross.sk/galerie/zber-a-triedenie-detskeho-oblecenia

Zbierka detskeho oblečenia.

Po skončení neoficiálnej zbierky detského oblečenia, ktorú Územný spolok Slovenského Červeného kríža realizoval v priebehu dvoch marcových týždňov sa v sobotu 21. marca v priestoroch združenej prevádzkovej budovy v Humennom uskutočnilo veľké balenie. Viac ako dvadsiatka dobrovoľníkov, prevažne študentov Strednej zdravotníckej školy, Obchodnej akadémie a Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, v priebehu siedmich hodín najprv šatstvo vytriedila, príliš obnosené či inak nevyhovujúce vyniesla do kontajnerov na to určených, všetko ostatné roztriedila podľa veku a sezóny a následne balila do krabíc. Tie už tradične SČK poskytla firma Haldy, naplniť sa ich podarilo viac ako sto. Zimné oblečenie si v ČK počká na svoje využitie rok, sezónou aktuálne poputuje do detských domovov, domácností sociálne slabších rodín, internátnych škôl či do rúk maloletých matiek v okresoch Humenné a Medzilaborce a takisto na detské a chirurgické oddelenie humenskej nemocnice, kde sa neraz objavia deti v nedôstojnom oblečení a sestričky pre ne nemajú šaty „na výmenu“.      

text: -jad-podvihorlatom