Školenie prvej pomoci pre špeciálnej školu v Humennom

Školenie prvej pomoci pre špeciálnej školu v Humennom

Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža si pripravili prednášku pre žiakov špeciálnej školy v Humennom. Jednalo sa hlavne o praktické ukážky prvej pomoci, kde boli simulované poranenia, s ktorými sa žiaci môžu bežne stretnúť.

Žiaci sa zapájali a mali záujem aj o praktické skúšanie si oživovania človeka na modely.