Slávnostné oceňovanie darcov krvi 2015

Slávnostné oceňovanie darcov krvi 2015

Slávnostné oceňovanie darcov krvi 2015 sa tento rok uskutoční 5.11.2015 so začiatkom o 13:30 hod. v divadelnej sále MsKs v Humennom. 

Oceňovať bude Slovenský Červený kríž v Humennom darcov krvi, ktorí do septembra 2015 dosiahli požadovaný počet odberov pre udelenie plakety Dr. Jánskeho.

Bronzová plaketa –            ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa –          ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa –                     ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa –       ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila –  ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Darcom krvi príde zaspievať speváčka, Katka Koščová