Týždeň mozgu v MŠ v Jasenove

Týždeň mozgu v MŠ v Jasenove

Týždeň mozgu v MŠ v Jasenove

Dňa 19.3.2015 si náš tím dobrovoľníkov pripravil krátku prednášku o trénovaní pamäti pre MŠ v Jasenove, ktorého sa zúčastnili aj starí rodičia detí. Počas týždňa mozgu plánujeme navštíviť aj viacero vzdelávacích inštitúcií, domovov dôchodcov a združení. Prednášku budú viesť vyškolené lektorky Slovenského Červeného kríža.

MŠ v Jasenove ďakujeme za pozvanie.

Krátka tlačová správa

/zdroj .www.alzheimer.sk/
Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality.
Ani Slovensko nie je výnimkou. Už ôsmy krát sa uskutoční Týždeň mozgu aj u nás. V týždni od 16. do 22. marca 2015 sa môže do aktivít tejto medzinárodnej akcie zapojiť každý z Vás. Počúvajte regionálne vysielanie, sledujte TV a čítajte regionálne médiá, naši partneri Vás určite budú informovať, čo môžete zažiť počas Týždňa mozgu vo Vašom meste.
Tento rok sú našimi partnermi Regionálne úrady verejného zdravotníctva, školy, knižnice, zariadenia sociálnych služieb, neziskové organizácie a územné spolky Slovenského Červeného kríža. Každý partner organizuje vlastné podujatie
.