Ukážky prvej pomoci pre ZŠ Švermová

Ukážky

Dnes ukážka prvej pomoci pre ZŠ Švermová s účasťou 300 žiakov. Bolo to milé stretnutie, plné zaujímavých otázok. Ďakujeme za pozvanie. / link na FB stránku:   https://www.facebook.com/slovakredcross/?fref=ts /