Žakovce 2015

Žakovce 2015 – humanitárna pomoc

Slovenský Červený kríž -územný spolok Humenné už 5 rokov v tomto čase navštevuje faru v Žakovciach, kde sa farár Marián Kuffa stará o viac ako 250 ľudí z ulice. Medzi týmto množstvom ľudí je aj veľa naších rodákov z Humenného a okolia. A tak naša návšteva nie je iba vidieť toto mohutne ľudské dielo, postavené rukami ľudí rôzných životných príbehov, ale hlavne priniesť humanitárnu zbierku trvanlivých potravín, čistiacich prostriedkov, oblečenia. Bol to opäť silný zážitok. DAKUJEME