Zástupcovia 8 stredných škôl na SČK v Humennom.

Zástupcovia 8 stredných škôl na SČK v Humennom.

Dnes sme zahájili sériu stretnutí so študentami stredných škôl v Humennom vo veku 15-16 rokov. 50 študentov sa počas týchto stretnutí raz mesačne bude postupne dozvedať základy prvej pomoci, zoznámi sa s činnosťou Slovenského Červeného kríža a jeho aktivitami. Približíme im našu prácu v sociálnej oblasti a dobrovoľníctva. Tešíme sa na spoluprácu.