Zdravotný dozor. Hasičská súťaž Ptičie

Šuťaž DHZ Ptičie 2018

V spolupráci s DHZ Ptičie sme zabezpečovali zdravotný dozor na súťaží družstiev DHZ zo širokého okolia.