Zdravotný dozor na festivale v Jasenove

700 rokov pod hradom

Územný spolok SČK v Humennom v spolupráci s miestnym spolkom SČK v Jasenove a obecným úradom v Jasenove, zabezpečovali ako každý rok, zdravotný dozor pre návštevníkov festivalu.