Baškovce

Predsedníčka miestneho spolku: Anastázia Butalová